ما بهترین گزینه را
به مشتریان شما پیشنهاد
می دهیم.

چطور این کار را می کنیم؟

ما داده های شما را دریافت و تحلیل می کنیم و با استفاده از هوش مصنوعی و در لحظه بهترین کالا و خدمات را به مشتریان شما پیشنهاد می دهیم.

چه مزایایی برای شما و مشتریان به همراه دارد؟

افزایش رضایت مشتریان

با استفاده از هوش مصنوعی می توان همانند یک فروشنده واقعی به مشتری کمک کرد تا محصول بهتری انتخاب و خریداری کند. 

شخصی سازی

ما معمولا بهترین توصیه ها را از خانواده و دوستان دریافت می کنیم چون این افراد بهتر از هر کس دیگری ما را می شناسند. با استفاده از داده می توان همه چیز را برای مشتری اختصاصی کرد.

درآمد بیشتر

با استفاده از داده و هوش مصنوعی می توان کالاها و خدماتی را به مشتریان ارائه داد که بیشترین درآمد را برای شما به همراه داشته باشد و در عین حال رضایت مشتری نیز حفظ شود.

از چه ابزارها و تکنولوژی هایی استفاده می کنیم؟

ما برای ساختن چنین سیستمی از استک SMACK استفاده می کنیم که شامل این ابزارها و تکنولوژی های است:

Apache Spark
Apache Mesos

Akka

Apache Cassandra

Apache Kafka
 

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.