text-shadow

در CSS با استفاده از خاصیت text-shadow می توان برای متون یک یا چند سایه ایجاد کرد. این خاصیت بخشی از استاندارد CSS2 می باشد و نیازی به استفاده از پیشوند مخصوص مرورگرهای قدیمی برای پشتیبانی این خاصیت نیست. قاعده مطالعه بیشتر …

border-radius

خاصیت border-radius برای گرد کردن گوشه عناصر بکار می رود.با وجود اینکه کلمه border در نام این خاصیت وجود دارد اما نیازی نیست که یک عنصر حتما border داشته باشد تا این خاصیت روی آن اعمال شود. خاصیت های قابل مطالعه بیشتر …

شبه کلاس ساختازی

شبه کلاس ساختاری

با استفاده از شبه کلاس های ساختاری می توان یک عنصر را با توجه به جایگاه عنصر در ساختار سلسله مراتبی HTML و همچنین جایگاه عنصر در درون عنصر پدرش انتخاب کرده و style موردنظر را روی آن اعمال کرد. مطالعه بیشتر …