5 مزیت استفاده از کلان داده ها برای کسب و کارهای کوچک

5 مزیت استفاده از کلان داده ها برای کسب و کارهای کوچک

بر خلاف باور عمومی، کسب وکارهای کوچک نیز مانند کسب و کارهای بزرگ باید تصمیم گیری داده محور داشته باشند و یا به زبان ساده تر از داده و اطلاعات برای تصمیم گیری استفاده کنند. کلان داده ها، مجموع داده مطالعه بیشتر …