سایت شرکتی یا سایت شخصی؟

سایت شرکتی یا سایت شخصی؟

در حال حاضر، میلیون ها وب سایت در سراسر اینترنت وجود دارند که در محتوا، اندازه، تخصص، بودجه، هدف و … با یکدیگر تفاوت دارند. اما سایت شرکتی و سایت شخصی دو نوع وب سایتی هستند که خیلی کاربرد دارند مطالعه بیشتر …