۹ روش برای افزایش سودآوری سایت شما

هدف اکثر وب سایت ها افزایش سود یک مجموعه است البته ممکن است اهداف دیگری نیز داشته باشند. حتی سازمان های خیریه و سازمان های دولتی نیز نیاز دارند تا به نحوی از سایت برای افزایش سود خود استفاده نمایند. اما گاهی طراحی زیبا و ارائه پیشنهاد های جالب نیز موجب جلب مخاطب نمی گردد. […]