بازاریابی محتوا چیزی بیش از وبلاگ نویسی است.

بازاریابی محتوا چیزی بیش از وبلاگ نویسی است.

در دنیای تجارت، همیشه این جمله را می شنوید که فروش سخت ترین کار کسب و کار است. برای داشتن فروش هر نوع خدمات و یا محصولی مهم ترین چیز داشتن یک استراتژی درست است. از زمانی هم که تجارت مطالعه بیشتر …

چگونه فراتر از بازاریابی محتوا گام برداریم.

چگونه فراتر از بازاریابی محتوا گام برداریم.

به عنوان یک تولید کننده محتوا و یا بازاریاب ضروری است که خود را به سرعت با این صنعت (بازاریابی محتوا)هماهنگ نمایید، در واقع ضروری است که چیزهایی تولید نماییم که تعادلی بین مخاطب و بازگشت سرمایه ایجاد نماید. با مطالعه بیشتر …

8 نکته برای افزایش تاثیرگذاری محتوا

8 نکته برای افزایش تاثیرگذاری محتوا

با نگاهی به اطراف تان متوجه می شود که افراد در هر سنی دوست دارند مطالب سایت ها و شبکه های اجتماعی را بخوانند. تاثیر محتوا ی متنی نسبت به گذشته بیشتر شده است و می تواند مخاطبان زیادی را مطالعه بیشتر …

5 دلیل نیاز به تولید محتوا برای کسب و کارهای کوچک

5 دلیل نیاز به تولید محتوا برای کسب و کارهای کوچک

جلب توجه مخاطبین در دنیای امروز به کاری مشکل تبدیل شده است. برای اینکه توسط مخاطبین نادیده گرفته نشوید، نیاز است پیام شما به گونه ای ایجاد شود که توجه مخاطب را جلب نماید. برای این منظور کسب و کارهای مطالعه بیشتر …