بهینه سازی برای موبایل، راه حلی برای حذف نشدن از گوگل در سال 2021

بهینه سازی برای موبایل، راه حلی برای حذف نشدن از گوگل در سال 2021

از مارس سال 2021 گوگل سایت هایی که برای موبایل بهینه نیستند را از فهرست خود حذف خواهد کرد. بنابراین در اولین فرصت باید برای بهینه سازی برای موبایل اقدام کنید. جان مولر تحلیل گر بخش وب مستر گوگل اعلام مطالعه بیشتر …