چطور برای شبکه های اجتماعی بهترین هشتگ را پیدا کنیم.

چطور برای شبکه های اجتماعی بهترین هشتگ را پیدا کنیم.

هشتگ کلمه یا عبارتی است که بعد از علامت # می آید و در شبکه های اجتماعی  برای دسته بندی مطالبی که درباره یک موضوع یکسان هستند استفاده می شود. به طور مثال #کسب_و-کار نشان دهنده این موضوع است که مطالعه بیشتر …