چه کسی به وب سایت شخصی نیاز دارد؟

چه کسی به وب سایت شخصی نیاز دارد؟

در پست قبلی درباره دلایل داشتن وب سایت شخصی صحبت کردیم اما سوالی که خیلی ها می پرسند این است که چه کسی به سایت شخصی نیاز دارد. چه کسی به وب سایت شخصی نیاز دارد؟ خوب هر کسی می مطالعه بیشتر …

چگونه از وب سایت برای گسترش کسب و کار کوچک خودمان استفاده کنیم؟

چگونه از وب سایت برای گسترش کسب و کار کوچک خودمان استفاده کنیم؟

مردم دوست دارند قبل از اینکه از شما خرید نمایند، اطلاعاتی درباره شما و کسب و کار شما داشته باشند. بنابراین در اختیار داشتن یک نقطه تماس تاثیرگذار اهمیت فراوانی دارد. در زمینه کسب و کارهای کوچک، وب سایت امکانی مطالعه بیشتر …