طراحی سخت افزار و نرم افزار دستگاه HDT/Vicat

طراحی  سخت افزار و نرم افزار دستگاه HDT/Vicat

کارفرما: شرکت آزما پلیمر سام سایت: https://ap-sam.ir/ دستگاه آزمون HDT/Vicat از این دستگاه در صنعت پلیمر به منظور اندازه نقطه نرمی انواع پلیمرها استفاده می شود. روش اندازه گیری نقطه نرمی به این صورت است که یک تکه از پلیمر مطالعه بیشتر …

طراحی سایت پلیمر ما

طراحی سایت پلیمر ما

طراحی سایت پلیمر ما آدرس سایت: polymerma.ir نوع سایت: اختصاصی زمینه فعالیت: پلیمر و دستگاه های آزمایشگاهی این سایت به صورت اختصاصی و با توجه به نیازها و درخواست های مشتری طراحی و پیاده سازی شده است. در طراحی این مطالعه بیشتر …