text-shadow

در CSS با استفاده از خاصیت text-shadow می توان برای متون یک یا چند سایه ایجاد کرد. این خاصیت بخشی از استاندارد CSS2 می باشد و نیازی به استفاده از پیشوند مخصوص مرورگرهای قدیمی برای پشتیبانی این خاصیت نیست. قاعده کلی : text-shadow: h-offset v-offset blur-radius color; h-offset: موقعیت افقی سایه را مشخص می کند. […]