وبوگرافی

طراحی و پیاده سازی وب سایت

border-radius

خاصیت border-radius برای گرد کردن گوشه عناصر بکار می رود.با وجود اینکه کلمه border در نام این خاصیت وجود دارد اما نیازی نیست که یک عنصر حتما border داشته باشد تا این خاصیت روی آن اعمال شود. خاصیت های قابل استفاده برای گرد کردن گوشه عناصر عبارتند از : border-top-left-radius border-top-right-radius border-bottom-right-radius border-bottom-left-radius border-radius استفاده […]

شبه کلاس ساختازی

شبه کلاس ساختاری

با استفاده از شبه کلاس های ساختاری می توان یک عنصر را با توجه به جایگاه عنصر در ساختار سلسله مراتبی HTML و همچنین جایگاه عنصر در درون عنصر پدرش انتخاب کرده و style موردنظر را روی آن اعمال کرد. هر سند HTML دارای یک ساختار درختی می باشد. به عنوان نمونه می توانیم ساختار […]

data URI

data URI نوع خاصی از عکس است که با استفاده از یک سیستم کدگذاری به نام base64، کدکذاری شده و به صورت یک متن درآمده است. این روش مناسب عکس های با حجم کم می باشد و توسط تمامی مرورگرهای اصلی به غیر از IE7  پشتیبانی می شود. ساده ترین روش برای تبدیل یک عکس […]

تابع calc در CSS3

کاربرد تابع calc() در مواقعی است که نیاز به تلفیق واحدهای اندازه گیری نسبی و مطلق به منظور ایجاد یک طرح انعطاف پذیر می باشد. به عنوان مثال فرض کنید می خواهیم عرض عنصر <body> برابر با 70 درصد عرض کل صفحه بعلاوه 30 پیکسل باشد برای این منظور باید تابع calc() را به صورت […]