چطور برای شبکه های اجتماعی بهترین هشتگ را پیدا کنیم.

چطور برای شبکه های اجتماعی بهترین هشتگ را پیدا کنیم.

هشتگ کلمه یا عبارتی است که بعد از علامت # می آید و در شبکه های اجتماعی  برای دسته بندی مطالبی که درباره یک موضوع یکسان هستند استفاده می شود. به طور مثال #کسب_و-کار نشان دهنده این موضوع است که مطالعه بیشتر …

چطور فروش شبانه روزی داشته باشیم؟

چطور فروش شبانه روزی داشته باشیم؟

برای اینکه بتوانیم به فروش شبانه روزی برسیم نیاز است که از قید زمان و مکان رها شویم. خوب چطور؟ فضای مجازی. جایی که مشتریان و مردم شبانه روزی در آن حضور دارند. برای اینکه بتوانیم در چنین فضایی فروش مطالعه بیشتر …