وبوگرافی

طراحی و پیاده سازی وب سایت

box-shadow

با استفاده ازخاصیت box-shadow در CSS3 می توان یک یا چندین سایه (drop shadow) را برای یک عنصر ایجاد کرد. قاعده کلی: box-shadow: inset|outset h-offset v-offset blur-radius spread-distance color; outset: مقدار پیش فرض بوده و مشخص می کند که سایه باید در خارج و پشت عنصر قرار گیرد. Inset: کلمه کلیدی inset مشخص می کند […]

border-radius

خاصیت border-radius برای گرد کردن گوشه عناصر بکار می رود.با وجود اینکه کلمه border در نام این خاصیت وجود دارد اما نیازی نیست که یک عنصر حتما border داشته باشد تا این خاصیت روی آن اعمال شود. خاصیت های قابل استفاده برای گرد کردن گوشه عناصر عبارتند از : border-top-left-radius border-top-right-radius border-bottom-right-radius border-bottom-left-radius border-radius استفاده […]

شبه کلاس ساختازی

شبه کلاس ساختاری

با استفاده از شبه کلاس های ساختاری می توان یک عنصر را با توجه به جایگاه عنصر در ساختار سلسله مراتبی HTML و همچنین جایگاه عنصر در درون عنصر پدرش انتخاب کرده و style موردنظر را روی آن اعمال کرد. هر سند HTML دارای یک ساختار درختی می باشد. به عنوان نمونه می توانیم ساختار […]

تابع calc در CSS3

کاربرد تابع calc() در مواقعی است که نیاز به تلفیق واحدهای اندازه گیری نسبی و مطلق به منظور ایجاد یک طرح انعطاف پذیر می باشد. به عنوان مثال فرض کنید می خواهیم عرض عنصر <body> برابر با 70 درصد عرض کل صفحه بعلاوه 30 پیکسل باشد برای این منظور باید تابع calc() را به صورت […]